Chatroom 100天

Chatroom 100天

小森:
上星期见你攞住个蛋糕,边个生日?

阿四:
我去庆祝金融科技聊天室成立一百日呀!

小森:
时间过得真快,我记得几个月前先喺度介绍呢个专为银行同科技公司而设嘅chatroom。咁呢一百日做过啲乜先?

阿四:
就好似上次咁讲,银行同科技公司喺构思或者研发创新项目时,未必好清楚有乜监管议题要注意。有咗呢个聊天室,可以直接同金管局对话,就唔使再估估吓,行少好多冤枉路㗎!我听闻有间科技公司本来只系问下软令牌(编按:即系透过流动装置提供即时使用嘅验证码)有乜监管要求,倾倾吓,聊天室同事分享埋业界推出软令牌时值得注事嘅事项,例如唔同平台(例如iOS,Android)上嘅软令牌可能存在嘅弱点、黑客又会点破解等等。

小森:
估唔到聊天室倾得咁深入喎。最后有冇实际帮到呢间公司呢?

阿四:
梗系有,唔系斋talk㗎。呢间科技公司而家同紧一间银行合作,好快就会推出软令牌畀客户㗎喇。

小森:
呢一百日使用聊天室嘅个案有几多呀?

阿四:
有近70个㗎,其中40个个案系来自科技公司,本地同外地都有。

小森:
讲开又讲,聊天室本来就系金管局金融科技监管沙盒2.0嘅新增功能,咁沙盒又运作成点?

阿四:
沙盒由2016年推出以嚟,已经有近30项金融科技服务或产品使用,超过一半产品已经应用紧 ,好似生物认证、聊天机械人等。沙盒提供嘅协助都好广泛,例如有个项目系做遥距开户嘅应用程式,客户透过手机应用程式扫瞄身份证同自拍就开到银行户口。金管局仲搵到警方商业罪案调查科帮手,使用警方检获嘅假身份证样本,让银行同有关科技公司提高技术嘅可靠度㖭!

小森:
有金管局同业界携手合作,将会陆续见到更多香港金融科技嘅成果!

想问多啲有关金管局工作,欢迎电邮到小森、阿四专用邮箱:
[email protected]